Adresa

Napíšte nám odkaz

// Adresa

N-ART Ateliér Architektúry
Betliarska 12
SK - 851 07 Bratislava 5

// Tel.

0903 731 824
02 2073 88 50

Pamiatkový výskum

Aký výskum?

Vždy keď sa stavba dotýka historickej stavby, predovšetkým ak ide o kultúrnu pamiatku, je v rámci predprojektovej prípravy povinný investor zabezpečiť výskumný a inventarizačný materiál – ak mu to nariadi rozhodnutím príslušný Krajský Pamiatkový úrad. Predmetný výskumný materiál musí byť spracovaný v zmysle nového zákona č. 49/2002 Z.z. o Ochrane pamiatkového fondu. a vykonávacej vyhlášky MKSR č. 253/2010 Z.z. Spracovať ho môže len osoba odborne spôsobilá s oprávnením MK SR.

 

Ing. arch. Alexander Németh je držiteľom osvedčenia na vykonávanie architektonicko–historických výskumov č. 214 a urbanisticko-historických výskumov č. 411. Ing. Zdenko Bobáň je držiteľom osvedčenia na vykonávanie architektonicko–historických výskumov č.245 . Ateliér N-ART teda ponúka komplexné služby prípravy obnovy pamiatkových objektov.

 

Ukážka grafickej interpretácie výskumu

 

 

 

Výskumy a programy pamiatkových úprav spracované v rámci činnosti MÚOP 1990-1999

 

  • Kapucínsky kláštor – program pamiatkových úprav, spolupráca: PhDr, Jadwiga Lacková, Ing.arch. Andrej Botek, 1991 (archív MUOP)
  • Kostol sv. Víta v Rusovciach – pamiatkový výskum a inventarizácia, spolupráca: Ing.arch. Andrej Botek, 1993 (archív MUOP)
  • Klemensova 2 – program pamiatkových úprav a inventarizácia, 1992 (archív MUOP)
  • Jesenského 2 – inventarizácia, a aktualizácia pamiatkového výskumu PhDr M. Kvasnicovej, 1994 (archív MUOP)
  • Dunajská 30 – program pamiatkových úprav, spolupráca: PhDr. Ivo Štassel, 1995 (archív MUOP)
  • Nám. SNP (hlavná pošta) – spolupráca na programe pamiatkových úprav- vedúci Mgr.. Alex Tahy, 1996 (archív MUOP)
  • Hviezdoslavovo nám. 23 – spolupráca na programe pamiatkových úprav- vedúci úlohy Mgr. Alex Tahy, 1996 (archív MUOP)
  • Groesslingová 51 – pamiatkový výskum a inventarizácia, spolupráca: PhDr. Zuzana Zvarová, PhDr. Jana Hamšíková (archív MUOP)
  • Nám. SNP 19 – Baťa, pamiatkový výskum a inventarizácia, (archív MUOP)
  • Kaštiel Rusovce – pamiatkový výskum a inventarizácia, spolupráca: : PhDr. Ivo Štassel, PhDr. Mária Balážová, a kol., 1996 (archív MUOP)
  • Šafárikovo nám. 4 – základné podmienky pre realizáciu obnovy a inventarizácia, obhliadkový výskum, PhDr. Zuzana Zvarová, PhDr. Jana Hamšíková (archív MUOP)

Samostatná činnosť na základe podnikania fyzickej osoby