Adresa

Napíšte nám odkaz

// Adresa

N-ART Ateliér Architektúry
Betliarska 12
SK - 851 07 Bratislava 5

// Tel.

0903 731 824
02 2073 88 50

N-ART

Ne-izmus = naša filozofia

Filozofia našej tvorby považuje za prvoradý kontext prostredia a ideu vychádzajúcu zo zadania. Nepripúšťame aby nás vopred determinovali módne vlny a štylizácia seba samého do role alebo pózy. Harmonické prostredie sa snažíme dotvoriť a doplniť – génius locci je duch, ktorému sa radi podriadime. Nosná idea pre projekt musí vzniknúť po dôkladnom naštudovaní prostredia a zadania. Zaujímavá myšlienka zadávateľa alebo potenciál skrytý v zákazke si vieme vážiť a dokážeme im podriadiť svoju túžbu po sebarealizácii.

 

V prostredí ľudovej architektúry ponúkame našu verziu vernikularizmu. V pamiatkovom prostredí sa nehanbíme variovať a štylizovať historické tvaroslovie, ktoré sa radi pokúšame pretlmočiť svojou rečou.

 

V modernistickom prostredí sme ochotní zjednodušiť vyjadrovací jazyk alebo naopak naviazať adekvátnym novotvarom.

 

V zriedkavých prípadoch voľného zadania sa nehanbíme za organickú architektúru a umenie pre umenie bohaté na polylajny.

 

Jednoducho povedané: NE-IZMUS znamená, že každý štýl a hocijaký -izmus je náš sluha a nie pán.

 

Ne-izmus umožňuje aby sme sa ako tvorcovia prezentovali veľmi rozmanitými dielami.

 

Ne-izmus umožňuje aby sme nenudili iných ani seba samých.

 

Ing. arch. Alexander Németh
Ing. arch. Alexander Németh
architekt-pamiatkár
+421 903 731 824
alexander.nemeth@n-art.sk
1963
1983
 
1989
 
1990 – 2006
 

 
1990 – 1994
1995
1997
súčasnosť

Narodený v Bratislave.

Absolvent Strednej umelecko-priemyslovej školy, odbor drevosochárstvo a spracovanie dreva.

Ukončenie štúdií na FA SVŠT, katedra dejín, teórie architektúry a rekonštrukcií.

Pamiatkár na Mestskom ústave ochrany pamiatok. Vedúci oddelenia metodiky – zameranie na urbanizmus pamiatkových zón Bratislavy a prímestských obcí.

Spolupráca s A4 Architekture.

Získanie projektového oprávnenia.

Začiatok samostatnej projektovej činnosti. Ateliér N-ART.

Činnosť autorizovaného architekta – projektovanie pozemných stavieb, urbanizmus, interiéry. Okrem toho som autorizovaný na architektonicko-historické pamiatkové výskumy v zmysle Zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

Ing. Ľubomír Gajdoš
Ing. Ľubomír Gajdoš
univerzálny architekt
+421 904 674 101
lubgajdos@gmail.com
1990
2010
2014
 
2016
2014 – súčasnosť
Narodený v Bratislave.

Absolvent gymnázia Spojená škola Metodova.

Ukončenie bakalárskeho štúdia na STU SvF, odbor pozemné stavby a architektúra.

Ukončenie štúdií na STU SvF, odbor technických zariadení budov.

Spolupráca s architektonickým ateliérom ACREA.

Práca v architektonickom ateliéri N-ART, s.r.o.

Ing. arch. Miroslav Novotný
Ing. arch. Miroslav Novotný
architekt – projektant
+421 902 465 117
n-art@n-art.sk
1983
1998 – 2002
2002 – 2006
2006 – 2008
2008 – 2009
2009 – 2010
2010
súčasnosť
Narodený v Bratislave.

Gymnázium Matky Alexie, Bratislava.

Bakalárske štúdium na FA STU.

Inžinierske štúdium na FA STU, Odbor Konštrukcie v architektúre.

Práca v architektonickom ateliéri Igor Palčo, s.r.o.

Práca v architektonickom ateliéri N-ART, s.r.o.

Práca v architektonickom ateliéri Arqiteq, s.r.o.

Práca v architektonickom ateliéri N-ART, s.r.o.

Ing. arch. Tomáš Pavelka
Ing. arch. Tomáš Pavelka
narodený 1966 v Bratislave
+421 907 142 341
architekt.pavelka@gmail.com
1981 – 1985
1985 – 1991
1996 – 1997
 
11.1993 – 09.1998
09.1998 – 09.2010
06.2011 – 12.2013
01.2014 – súčasnosť
1995 – súčasnosť
Gymnázium Jura Hronca, Bratislava.

Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, Bratislava.

Odborná spôsobilosť Slovenská komora architektov – licencovaný architekt SKA 0491 AA.

A4 spol. s.r.o.

A4architektúra spol. s r.o., Bratislava

ARCHITERRA spol. s r.o., Bratislava

KONSTRUKT Plus spol. s r.o., Bratislava

Spolupráca s N-ART, s.r.o.